Bolwerk 7

Bolwerk 7


Historie

Bolwerk 7 komt voort uit de Accountantsmaatschap Oostelijk Bolwerk.

 

 

Sinds de fusie is het kantoor fors gegroeid. 
We zijn echter niet alleen in kwantiteit gegroeid.
Ook de kwaliteit van ons team blijft continu groeien, ondermeer door het volgen van opleidingen en cursussen in ons vakgebied en door het volgen van de laatste ontwikkelingen in de vakliteratuur.

 

Ons kantoor is onderverdeeld op basis van vakgebieden.
Op die manier kunnen wij alle klanten een persoonlijke service en goede dienstverlening garanderen. Bovendien werken wij met een transparante prijsstelling, zodat het voor u vooraf duidelijk is welke tarieven worden aangerekend. Ook behoort het maken van een vaste prijsafspraak tot de mogelijkheden. 
 

Directie 

Naast de groei en dienstenuitbreiding in de afgelopen jaren, is ook de samenstelling van de directie gewijzigd. Momenteel is de directie in handen van Edwin van Overmeire en Nathalie van Overmeire-Timmermans.

 

 

Edwin heeft veel kennis en ervaring op het gebied van internationaal belastingrecht. U komt regelmatig bijdragen van zijn hand tegen in diverse fiscale vakbladen zoals de Sdu Belastingbrief, Over de Grens, het Vakblad Grensoverschrijdend Werken en LinkedIn. Ook tal van journalisten van regionale en landelijke dagbladen doen vaak een beroep op zijn parate fiscale kennis en daarnaast verzorgt hij met grote regelmaat fiscale presentaties voor diverse belangenorganisaties, banken en grote bedrijven, vooral op het gebied van grensarbeid.

 

Klachtenregeling

Bolwerk 7 hecht aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht u desondanks ontevreden zijn over een aspect van onze dienstverlening, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Hiervoor hebben wij een klachtenregeling en klachtenformulier opgesteld.

 

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten, verleend aan Bolwerk 7 Fiscale & financiële dienstverlening, zijn onze algemene voorwaarden (pdf) van toepassing.

 

Pricavyverklaring
Uiteraard voldoen wij aan de verplichtingen, die de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) aan ons oplegt. Deze verordening is per 25 mei 2018 van kracht. U vindt onze privayverklaring hier (pdf).