Bolwerk 7

Belastingadvies


De fiscale wetten in Nederland zijn altijd in beweging. Daarom is het van belang uw positie continu te toetsen en waarnodig aan te passen om te voorkomen dat er onnodig veel belasting wordt betaald. Dat vraagt om gespecialiseerde kennis.

 

Onze belastingdeskundigen weten waarover ze praten. Zij weten wat mag en wat kan. Zij scholen zich voortdurend bij en zorgen zo dat alle wettelijke mogelijkheden worden aangewend. Daarmee wordt een belangrijke kostenpost voor u gereduceerd. Zo kunt u zich concentreren op het ondernemen, terwijl onze fiscalisten zich bekommeren om uw fiscale posten, zowel zakelijk als privé. 
 

Goed advies, een hele belasting minder

Net zo belangrijk zijn de adviezen over uiteenlopende fiscaal-juridische aangelegenheden. Het juiste belastingadvies kan de financiële gevolgen van belangrijke beslissingen optimaliseren. Onze review van uw jaarrekening kan aantonen of de opgevoerde posten fiscaal optimaal zijn gewaardeerd. Dit is een dynamisch proces waarbij uw positie belangrijk is. U kent natuurlijk als geen ander uw ideeën en plannen voor de toekomst. In samenspel kunnen onze adviezen het maximale rendement behalen. Wij kunnen u onder meer bijstaan bij het vaststellen van ondernemingsvormen, herstructureringen, samenwerkingsvraagstukken of opvolgingsproblematiek, en de optimale samenhang tussen zakelijk en privévermogen.