Bolwerk 7

Fiscaal voordeel voor grensarbeiders


WONING IN NEDERLAND, WERKEN IN BELGIË
h
eeft u verhuisplannen en woont en werkt u in België?.
Dan oriënteert u zich wellicht alleen op de lokale huizenmarkt en hoewel de prijzen voor onroerende goederen in België nog steeds betaalbaar zijn, is de netto woonlast vaak erg hoog.
Dat is logisch, omdat het fiscale voordeel redelijk beperkt is.
In die gevallen loont het de moeite om eens in Zeeuws-Vlaanderen rond te kijken. De prijzen vallen alleszins mee. Bovendien treft u in dit stukje Nederland de vertrouwde Vlaamse, Bourgondische sfeer aan en kunt u gebruik maken van een bijzondere fiscale regeling. 

Belasting op looninkomsten
 

Ook na uw verhuizing betaalt u belasting over uw looninkomsten in België. Op deze inkomsten wordt door uw werkgever reeds bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze voorheffing wordt verrekend met de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting (BNI). Voor deze heffing doet u in België aangifte. Ook niet onbelangrijk is, dat u gewoon in België sociaal verzekerd blijft. 
 

Compensatie voor Nederlandse grensarbeiders

De Belgische belastingtarieven zijn echter hoger dan de Nederlandse. In Nederland betaalt een werknemer bijvoorbeeld  over de eerste € 18.945 inkomen slechts 1,95% inkomstenbelasting en in België begint het tarief bij 25%. Doordat het werkland belasting mag heffen, ontstaat wel ‘gelijkheid op de werkvloer’. Voor Nederlandse grenswerknemer zijn echter in het belastingverdrag compensatiemaatregelen opgenomen. In dit kader is de algemene compensatieregeling relevant. Deze regeling beoogt te voorkomen dat de grenswerknemer fiscaal slechter af is dan zijn in Nederland werkende buurman, die overigens in gelijke omstandigheden verkeert.

 

De grensarbeider en de financiering voor de eigen woning

Door de werking van de algemene compensatieregeling behoudt een Nederlandse grenswerknemer zijn belastingvoordeel van de renteaftrek op de eigen woning. Dat voordeel is weggelegd voor iedereen die in Nederland woont en in België in loondienst werkt. Het fiscale voordeel komt daardoor ook voor u binnen handbereik. Een verhuizing naar Nederland legt u dus geen windeieren. Uw netto woonlast daalt daardoor fors.

Meer weten?

Indien u meer informatie wenst over de toepassing van de compensatieregeling kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard kunt u ook voor andere fiscale vraagstukken bij ons terecht.