Bolwerk 7

Fiscaal


Fiscale wetten en regels zijn continu in beweging. Of u nu ondernemer bent, directeur-grootaandeelhouder of particulier: exact op de hoogte zijn én blijven is nagenoeg ondoenlijk.

 

Dat geldt niet voor ons. Wij volgen permanent educatie- programma’s. Zo zijn wij altijd op de hoogte van actuele mogelijkheden in de belastingwetgeving. En zo krijgt u altijd het best mogelijke advies. Vanzelfsprekend adviseren en begeleiden wij onze cliënten ook graag bij het inrichten van een toekomstgerichte, waardevaste financiële planning en estate planning.

 

Belastingaangifte
Naast de jaarrekening moet iedere ondernemer en particulier diverse belastingaangiften indienen. Dit blijkt in de praktijk voor velen een complexe taak. Onze belastingspecialisten verzorgen al uw fiscale aangiften. Daarbij streven wij er altijd naar om binnen de wettelijke kaders voor u de verschuldigde belasting te minimaliseren.

 

Werk uit handen
Tevens bieden wij u de mogelijkheid om kopieën van belastingaanslagen, welke u van de fiscus ontvangt, digitaal door de Belastingdienst aan ons kantoor toe te laten zenden. Zo heeft u feitelijk geen omkijken meer naar de correcte afwikkeling van de aangifte en de hieruit voortvloeiende belastingaanslagen. Bovendien geeft dit ons uitgebreide mogelijkheden om de belastingaanslagen te controleren en daar waar nodig bezwaar en/of beroep aan te tekenen.


Regeren is vooruitzien

De begeleiding bij aangiften is daarnaast een goed moment voor een intensieve review van uw jaarrekening in samenhang met uw financiële privésituatie. Zijn daarin de optimale fiscale posities ingenomen? Wij denken mee over de positionering van leningen, pensioen, verzekeringen en schenkingen.