Bolwerk 7

Internationaal belastingrecht


Bij grensoverschrijdende werkzaamheden is een gedegen fiscaal advies van groot belang. Door het bedenken en uitwerken van de juiste structuur kan onnodige heffing van belastingen en sociale premies worden voorkomen en, indien mogelijk, zelfs extra fiscaal voordeel worden behaald. Hierbij dient niet alleen rekening te worden gehouden met Nederlandse belasting- en premieheffing, maar ook met die in andere landen.

 

Onbegrensde mogelijkheden

Bolwerk 7 heeft ook op dit onderdeel veel kennis en ervaring in huis. Bij de optimalisering van uw internationale fiscale positie is het doel van ons advies steeds uw totale belastingdruk te minimaliseren, binnen werkbare parameters. Advisering over het opzetten van internationale holdingstructuren en salarysplits speelt hierbij een belangrijke rol. Ook kunnen wij u begeleiden bij onderhandelingen met de belastingautoriteiten in binnen- en buitenland.